مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
حجم ظروف 50 میلی لیتر 250 میلی لیتر 50 میلی لیتر 50 میلی لیتر
کشور سازنده ترکیه ترکیه ترکیه ترکیه
قدرت پوشش دهی درز 0.15 mm 0.15 mm 0.15 mm 0.15 mm
زمان سفت شدن اولیه 15 الی 45 دقیقه 15 الی 45 دقیقه کمتر از 5 دقیقه فلز با فلز 2کمتر از 20 ثانیه، پلاستیک با پلاستیک کمتر از 10 ثانیه، لاستیک با لاستیک کمتر از 5 ثانیه، چوب کمتر از 3 ثانیه
ویسکوزیته 7000 CPS 14000-16000 CPS 14000-16000 CPS 90-130 CPS
مقاومت کششی 200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
وزن مخصوص 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml
تعداد در بسته/کارتن مادر 120 36 120 240
رنگ مایع قرمز آبی آبی
دمای مورد کاربرد C°50- تا C°200+ C°50- تا C°150+ C°50- تا C°150+
تحمل فشار بار 700 بار 700 بار 700
مقاوت پیچشی اولیه 25 NM 20 NM 20 NM
مقاومت پیچشی ثانویه 35 NM 7 NM 7 NM
زمان سفت شدن نهایی 24 ساعت 24 ساعت 24 ساعت
ماده اصلی اتیل سیانواکریلات
ظاهر مایع
رنگ بی رنگ / شفاف
غلظت بالا (نیمه غلیظ)
مقاومت بالا
تعداد در کارتنک 10 6 10 30
برند فورس فورس فورس فورس
اندازه هر کارتنک 16 * 12 * 14 22 * 14 * 18 16 * 12 * 14
اندازه هر کارتن 35 * 31 * 38 25 * 37 * 42 35 * 31 * 38