مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
حجم ظروف 250 میلی لیتر 15 میلی لیتر 50 میلی لیتر
کشور سازنده ترکیه ترکیه ترکیه
قدرت پوشش دهی درز 0.15 mm 0.15 mm 0.15 mm
زمان سفت شدن اولیه 15 الی 45 دقیقه 15 الی 45 دقیقه کمتر از 5 دقیقه
ویسکوزیته 14000-16000 CPS 14000-16000 CPS 14000-16000 CPS
وزن مخصوص 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml
تعداد در بسته/کارتن مادر 36 144 120
رنگ مایع آبی آبی آبی
دمای مورد کاربرد C°50- تا C°150+ C°50- تا C°150+ C°50- تا C°150+
تحمل فشار بار 700 بار 700 بار 700
مقاوت پیچشی اولیه 20 NM 20 NM 20 NM
مقاومت پیچشی ثانویه 7 NM 7 NM 7 NM
زمان سفت شدن نهایی 24 ساعت 24 ساعت 24 ساعت
تعداد در کارتنک 6 24 10
برند فورس فورس فورس
اندازه هر کارتنک 22 * 14 * 18 16 * 12 * 14
اندازه هر کارتن 25 * 37 * 42 35 * 31 * 38