مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
حجم ظروف 15 میلی لیتر 250 میلی لیتر 50 میلی لیتر
کشور سازنده ترکیه ترکیه ترکیه
قدرت پوشش دهی درز 0.15 mm 0.15 mm 0.15 mm
زمان سفت شدن اولیه 15 الی 45 دقیقه 15 الی 45 دقیقه 15 الی 45 دقیقه
ویسکوزیته 7000 CPS 7000 CPS 7000 CPS
وزن مخصوص 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml 1.03 gr/ml
تعداد در بسته/کارتن مادر 144 36 120
رنگ مایع قرمز قرمز قرمز
دمای مورد کاربرد C°50- تا C°200+ C°50- تا C°200+ C°50- تا C°200+
تحمل فشار بار 700 بار 700 بار 700
مقاوت پیچشی اولیه 25 NM 25 NM 25 NM
مقاومت پیچشی ثانویه 35 NM 35 NM 35 NM
زمان سفت شدن نهایی 24 ساعت 24 ساعت 24 ساعت
تعداد در کارتنک 24 6 10
برند فورس فورس فورس
اندازه هر کارتنک 16 * 12 * 14
اندازه هر کارتن 35 * 31 * 38